Privacy en Cookie Statement

DEE-Organizer neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. DEE-ORGANIZER heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van DEE-ORGANIZER bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door DEE-ORGANIZER

DEE-ORGANIZER kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten [en/of producten] van DEE-ORGANIZER bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. DEE-ORGANIZER kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: DEE-ORGANIZER gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.
    Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt DEE-ORGANIZER de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van DEE-ORGANIZER. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van DEE-ORGANIZER en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
  • Bezoekersgegevens: op de website van DEE-ORGANIZER (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens, waaronder jouw IP-adres, bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Delen met derden

DEE-ORGANIZER kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Dienstverleners: DEE-ORGANIZER deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor DEE-ORGANIZER correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit DEE-ORGANIZER een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DEE-ORGANIZER blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt DEE-ORGANIZER jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal DEE-ORGANIZER de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

DEE-ORGANIZER maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • DEE-ORGANIZER maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.

  • DEE-ORGANIZER maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten en/of producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).

  • DEE-ORGANIZER maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt DEE-ORGANIZER inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan DEE-ORGANIZER de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. [Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt niet in zijn geheel meegegeven. De verkregen informatie wordt met inbegrip van een gedeelte van het IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. DEE-ORGANIZER heeft hier geen invloed op. DEE-ORGANIZER heeft Google geen toestemming gegeven om de via DEE-ORGANIZER verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

  • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. DEE-ORGANIZER draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

DEE-ORGANIZER bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor DEE-ORGANIZER jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt DEE-ORGANIZER jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dirkje@dee-organizer.nl. DEE-ORGANIZER zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.